Geldigheidsduur en Algemene Voorwaarden

De inhoud van deze opdrachtbevestiging blijft van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze treft u aan op onze website www.dejong middenmeer.nl => diensten => procedures betreffende onze dienstverlening. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging verklaart u onze Algemene Voorwaarden te accepteren.