Trefwoord:

   

  19-10-2017
  Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

  Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het ... lees meer

   

  19-10-2017
  Liever een oude auto van de zaak?

  De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor ... lees meer

   

  18-10-2017
  Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

  Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een ... lees meer

   

  18-10-2017
  Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

  Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is ... lees meer

   

  18-10-2017
  Invoer (bijna) nieuwe auto

  Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte ... lees meer

   

  11-10-2017
  Overzicht maatregelen in regeerakkoord

  De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities. Onderstaand ... lees meer

   

  05-10-2017
  Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

  Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend ... lees meer

   

  05-10-2017
  Nabetaling is onderdeel loon

  Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Vergoedingen die in het kader van ... lees meer

   

  05-10-2017
  Onvoldoende bewijs geen privégebruik

  Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste ... lees meer

   

  05-10-2017
  Onzakelijke borgstelling

  Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast als resultaat uit ... lees meer

   

  05-10-2017
  Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

  Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op ... lees meer

   

  28-09-2017
  Stakingswinst ondernemer

  Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Onder onderneming moet in dit ... lees meer