Trefwoord:

   

  18-02-2021
  Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

  Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de ... lees meer

   

  18-02-2021
  Kamervragen lage korting betaling ineens

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen beantwoord. De betalingskorting ... lees meer

   

  18-02-2021
  Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de ... lees meer

   

  11-02-2021
  Navordering ter correctie giftenaftrek

  Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een ... lees meer

   

  11-02-2021
  Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

  Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer ... lees meer

   

  11-02-2021
  Drempelvrijstelling RVU

  Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een ... lees meer

   

  11-02-2021
  Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

  De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen. Dat is een belastingheffing ter zake van openbare ... lees meer

   

  04-02-2021
  Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft de eerder aangekondigde verlenging ... lees meer

   

  04-02-2021
  Vooruitbetaalde rente eigen woning

  De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze rente is aftrekbaar op het tijdstip waarop de ... lees meer

   

  04-02-2021
  Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

  De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil ... lees meer

   

  04-02-2021
  Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

  De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de ... lees meer

   

  04-02-2021
  Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

  Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot ... lees meer