Trefwoord:

   

  12-07-2018
  Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

  Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan ... lees meer

   

  12-07-2018
  Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

  Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de ... lees meer

   

  12-07-2018
  Jeugd-LIV

  Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:de werknemer is verzekerd ... lees meer

   

  12-07-2018
  Vliegbelasting

  De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen ... lees meer

   

  05-07-2018
  Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

  De fiscale en arbeidsrechtelijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de overheid bezighouden. De doelstelling van de wetgever ... lees meer

   

  05-07-2018
  Grensoverschrijdende constructies

  In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste ... lees meer

   

  05-07-2018
  Evaluatie EIA

  Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De ... lees meer

   

  05-07-2018
  Uitbreiding geboorteverlof partner

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op ... lees meer

   

  28-06-2018
  Verhuur ligplaatsen

  Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband houden met de ... lees meer

   

  28-06-2018
  Twee appartementen samen één eigen woning?

  Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan ... lees meer

   

  28-06-2018
  Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

  De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli ... lees meer

   

  28-06-2018
  Compensatieregeling omzetting lening in gift

  De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers. Het gaat om ondernemers ... lees meer