Trefwoord:

   

  15-08-2019
  Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

  De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van ... lees meer

   

  15-08-2019
  Auto met transportschade is nieuw voor bpm

  Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat ... lees meer

   

  15-08-2019
  Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

  Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad ... lees meer

   

  08-08-2019
  Aanpassing BPM per 1 juli 2020

  De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Sinds 1 ... lees meer

   

  08-08-2019
  Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de ... lees meer

   

  08-08-2019
  Beperking duur alimentatie

  De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er ... lees meer

   

  01-08-2019
  Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

  Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische ... lees meer

   

  01-08-2019
  Aanmelding nieuwe KOR

  De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na ... lees meer

   

  01-08-2019
  Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

  De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan ... lees meer

   

  01-08-2019
  Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

  Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De ... lees meer

   

  25-07-2019
  Kartelverbod zzp‘ers

  Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere ... lees meer

   

  25-07-2019
  Box 3-heffing

  Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van ... lees meer