Trefwoord:

   

  19-04-2018
  Kamerbrief positie bedrijfsarts

  De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ... lees meer

   

  19-04-2018
  Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

  De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met kredietverstrekkers mogelijk te maken ... lees meer

   

  19-04-2018
  Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

  De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de waarde van de woning gerelateerd bedrag bij het ... lees meer

   

  19-04-2018
  Aansprakelijkheid werkgever

  Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers daardoor oplopen, ... lees meer

   

  12-04-2018
  Herinvesteringsreserve en emigratie

  De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen van een in Nederland gedreven onderneming ... lees meer

   

  12-04-2018
  Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

  De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer toegezegd om in ... lees meer

   

  12-04-2018
  Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

  De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet ... lees meer

   

  12-04-2018
  Aanzegverplichting

  Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de ... lees meer

   

  06-04-2018
  Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens ... lees meer

   

  05-04-2018
  Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

  Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd. De huidige ... lees meer

   

  05-04-2018
  Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

  De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een ... lees meer

   

  05-04-2018
  Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

  De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om het wetsvoorstel ter afschaffing van de ... lees meer