Trefwoord:

   

  14-01-2021
  Pilot webmodule DBA gestart

  De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt ... lees meer

   

  14-01-2021
  Verlenging afspraken grensarbeiders

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling ... lees meer

   

  14-01-2021
  Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

  Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald ... lees meer

   

  07-01-2021
  Tarieven loon- en inkomstenbelasting

  De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt. Schijf Loon op ... lees meer

   

  07-01-2021
  Wijzigingen loonbelasting 2021

  In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook ... lees meer

   

  07-01-2021
  Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

  Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de ... lees meer

   

  24-12-2020
  Milieulijst 2021 vastgesteld.

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering ... lees meer

   

  24-12-2020
  Energielijst 2021 vastgesteld

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren ... lees meer

   

  24-12-2020
  Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

  De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn ... lees meer

   

  24-12-2020
  Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

  In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt. Opslag Voorraad ... lees meer

   

  24-12-2020
  Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

  Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met ... lees meer

   

  24-12-2020
  Uitstel aflossing Tozo-lening

  Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal. ... lees meer