Trefwoord:

   

  20-02-2020
  Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De ... lees meer

   

  20-02-2020
  Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

  Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een ... lees meer

   

  20-02-2020
  Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

  Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het ... lees meer

   

  20-02-2020
  Aansprakelijkheid bestuurder

  De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap ... lees meer

   

  13-02-2020
  Eigen woning en niet-samenlevende partners

  De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk ... lees meer

   

  13-02-2020
  Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

  Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra ... lees meer

   

  13-02-2020
  Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

  Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold ... lees meer

   

  13-02-2020
  Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

  Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag ... lees meer

   

  06-02-2020
  Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

  In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel ... lees meer

   

  06-02-2020
  Toelichting fiscale gevolgen Brexit

  In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode ... lees meer

   

  06-02-2020
  Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

  Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor ... lees meer

   

  30-01-2020
  Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

  Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van ... lees meer