Trefwoord:

   

  12-06-2019
  Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

  Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen ... lees meer

   

  12-06-2019
  Scholingsaftrek wordt subsidie

  De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 ... lees meer

   

  12-06-2019
  Wet arbeidsmarkt in balans

  De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk ... lees meer

   

  12-06-2019
  Datum einde arbeidscontract

  Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan ... lees meer

   

  12-06-2019
  Belastingdienst en AVG

  Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon ... lees meer

   

  05-06-2019
  Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

  In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking ... lees meer

   

  05-06-2019
  Aanpassing bijstand voor ondernemers

  Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen ... lees meer

   

  05-06-2019
  Lage arbeidsvergoeding echtgenote

  De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de ... lees meer

   

  05-06-2019
  Aansprakelijkheid ongeval werknemer

  De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie moet de ... lees meer

   

  28-05-2019
  Minimumloon juli 2019

  Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum ... lees meer

   

  28-05-2019
  Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

  De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht ... lees meer

   

  28-05-2019
  Opzegverbod zwangerschap

  Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de ... lees meer