Trefwoord:

   

  06-08-2020
  Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter ... lees meer

   

  06-08-2020
  Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

  Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het ... lees meer

   

  06-08-2020
  Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst ... lees meer

   

  30-07-2020
  Privégebruik auto en omzetbelasting

  Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met ... lees meer

   

  30-07-2020
  Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

  De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te ... lees meer

   

  30-07-2020
  Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

  Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de ... lees meer

   

  23-07-2020
  Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

  Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een ... lees meer

   

  23-07-2020
  Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

  Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet ... lees meer

   

  23-07-2020
  Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

  Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De ... lees meer

   

  16-07-2020
  Regeling TOFA twee weken langer open

  De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en ... lees meer

   

  16-07-2020
  Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

  In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende ... lees meer

   

  16-07-2020
  Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

  De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de ... lees meer