Trefwoord:

   

  17-04-2019
  Zonder nieuw feit geen navordering

  Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke ... lees meer

   

  17-04-2019
  Beëindiging slapende dienstverbanden

  De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een ... lees meer

   

  17-04-2019
  Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

  De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd ... lees meer

   

  10-04-2019
  Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

  De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, ... lees meer

   

  10-04-2019
  Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

  In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen ... lees meer

   

  04-04-2019
  Ritten naar golfclub deels privé

  De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de ... lees meer

   

  03-04-2019
  Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

  Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan ... lees meer

   

  03-04-2019
  Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

  De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te ... lees meer

   

  27-03-2019
  Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

  De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene ... lees meer

   

  27-03-2019
  Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

  Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was ... lees meer

   

  27-03-2019
  Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

  Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en ... lees meer

   

  27-03-2019
  Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

  Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een ... lees meer