Trefwoord:

   

  22-10-2020
  Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. ... lees meer

   

  22-10-2020
  Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

  In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in ... lees meer

   

  22-10-2020
  Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) ... lees meer

   

  22-10-2020
  Nota naar aanleiding van het verslag BIK

  Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar ... lees meer

   

  15-10-2020
  Bedragen NHG 2021 bekend

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 ... lees meer

   

  15-10-2020
  Aanpassingen in vennootschapsbelasting

  Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met ... lees meer

   

  15-10-2020
  Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

  Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor ... lees meer

   

  08-10-2020
  Uitwerking NOW-3

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking gegeven van de derde fase van de ... lees meer

   

  08-10-2020
  Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat een beperking van ... lees meer

   

  08-10-2020
  Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

  Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De ... lees meer

   

  08-10-2020
  Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten tijde van de totstandkoming van dit besluit was het ... lees meer

   

  08-10-2020
  Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

  Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021 is ... lees meer