Trefwoord:

   

  22-02-2018
  Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

  De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. ... lees meer

   

  22-02-2018
  Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

  De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van de ... lees meer

   

  22-02-2018
  Rulings procedureel niet altijd in orde

  De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in ... lees meer

   

  22-02-2018
  Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

  In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee doorbetaalde dagen naar een week, ... lees meer

   

  22-02-2018
  Kamervragen slapende dienstverbanden

  Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte ... lees meer

   

  15-02-2018
  Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

  Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt ... lees meer

   

  15-02-2018
  Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

  De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het ... lees meer

   

  15-02-2018
  Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

  Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de ... lees meer

   

  09-02-2018
  Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

  Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om ... lees meer

   

  08-02-2018
  Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De ... lees meer

   

  08-02-2018
  Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

  Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 ... lees meer

   

  08-02-2018
  Nieuw modelkoopcontract woningen

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het modelkoopcontract voor woningen. Het nieuwe ... lees meer