Trefwoord:

   

  17-10-2019
  Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

  Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening.In een arrest uit 2006 ... lees meer

   

  17-10-2019
  Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

  De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige ... lees meer

   

  17-10-2019
  Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is ... lees meer

   

  14-10-2019
  Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

  Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer ... lees meer

   

  10-10-2019
  Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

  Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het ... lees meer

   

  10-10-2019
  Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

  Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts ... lees meer

   

  10-10-2019
  Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om ... lees meer

   

  10-10-2019
  Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

  Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van ... lees meer

   

  03-10-2019
  Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

  De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen ... lees meer

   

  03-10-2019
  Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

  Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de ... lees meer

   

  26-09-2019
  Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

  Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding ... lees meer

   

  26-09-2019
  Kamervragen nieuwe KOR

  Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers ... lees meer