Trefwoord:

   

  07-12-2017
  Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

  Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een ... lees meer

   

  07-12-2017
  Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

  Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden ... lees meer

   

  07-12-2017
  Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

  De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft ... lees meer

   

  07-12-2017
  Verrekening ingehouden loonheffing

  Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde ... lees meer

   

  29-11-2017
  Bpm bij huur buitenlandse auto

  Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. Dat geldt ook als de auto is ... lees meer

   

  29-11-2017
  Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen. De ... lees meer

   

  29-11-2017
  Premiepercentages 2018

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene ... lees meer

   

  24-11-2017
  Eindejaarstips eigen woning

  Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. ... lees meer

   

  24-11-2017
  Eindejaarstips schenken en erven

  Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te dragen aan uw kinderen kan de heffing van ... lees meer

   

  24-11-2017
  Eindejaarstips voor ondernemingen

  Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te ... lees meer

   

  24-11-2017
  Eindejaarstips werkgevers

  Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdracht van loonheffingen. ... lees meer

   

  24-11-2017
  Eindejaarstips omzetbelasting

  Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of die een balanspost btw ... lees meer