Trefwoord:

   

  15-04-2021
  Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling ... lees meer

   

  15-04-2021
  Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

  De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen ... lees meer

   

  15-04-2021
  Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

  De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog ... lees meer

   

  15-04-2021
  Wijziging uitruil overwerkbeloning

  Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een ... lees meer

   

  15-04-2021
  Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

  De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de ... lees meer

   

  08-04-2021
  Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie ... lees meer

   

  08-04-2021
  Dilemma's in de NOW

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat ... lees meer

   

  08-04-2021
  Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden ... lees meer

   

  08-04-2021
  Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

  In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging van een slapend dienstverband en daarbij een ... lees meer

   

  08-04-2021
  Verkenning leefvormen AOW

  Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De ... lees meer

   

  01-04-2021
  Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

  Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het ... lees meer

   

  01-04-2021
  Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over ... lees meer