Trefwoord:

   

  20-02-2019
  Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

  De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke ... lees meer

   

  20-02-2019
  Forensenbelasting

  Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 ... lees meer

   

  20-02-2019
  Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

  Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. ... lees meer

   

  20-02-2019
  Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

  Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe ... lees meer

   

  20-02-2019
  Verdeling koopsom onderneming

  Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt ... lees meer

   

  20-02-2019
  Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De ... lees meer

   

  13-02-2019
  Oplopende schuld dga

  Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als ... lees meer

   

  13-02-2019
  80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

  De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de ... lees meer

   

  13-02-2019
  Discriminatie sollicitante

  De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op ... lees meer

   

  13-02-2019
  Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

  Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde ... lees meer

   

  07-02-2019
  Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

  De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. ... lees meer

   

  07-02-2019
  Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge ... lees meer