Trefwoord:

   

  25-05-2020
  Kabinet introduceert noodpakket 2.0

  Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit ... lees meer

   

  20-05-2020
  Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in ... lees meer

   

  20-05-2020
  Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

  De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en ... lees meer

   

  14-05-2020
  Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

  Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de ... lees meer

   

  14-05-2020
  Garantieregeling kleine ondernemers

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona ... lees meer

   

  14-05-2020
  Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

  Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 ... lees meer

   

  14-05-2020
  Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

  In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken ... lees meer

   

  14-05-2020
  Nultarief btw op mondkapjes

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting ... lees meer

   

  07-05-2020
  Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

  Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van ... lees meer

   

  07-05-2020
  Minimumlonen per 1 juli 2020

  Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 ... lees meer

   

  07-05-2020
  Aanpassingen in regeling NOW

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen ... lees meer

   

  07-05-2020
  Steunmaatregelen sportverenigingen

  Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van ... lees meer