Trefwoord:

   

  13-12-2018
  Voortgang vervanging Wet DBA

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet ... lees meer

   

  13-12-2018
  Verkoopkosten deelneming

  De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden ... lees meer

   

  13-12-2018
  Plan invoeren vliegbelasting

  Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. ... lees meer

   

  13-12-2018
  Belastingdeel heffingskortingen

  De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, ... lees meer

   

  13-12-2018
  Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

  Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke ... lees meer

   

  07-12-2018
  Navordering wegens kwade trouw

  Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de ... lees meer

   

  05-12-2018
  Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de ... lees meer

   

  29-11-2018
  Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

  De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de ... lees meer

   

  29-11-2018
  Premiepercentage Zvw 2019

  De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 ... lees meer

   

  29-11-2018
  Vernieuwing rulingpraktijk

  De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de volgende ... lees meer

   

  29-11-2018
  Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

  De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Dat geldt ook voor de ... lees meer

   

  29-11-2018
  Ontslag op staande voet

  Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom vereist de wet dat er een dringende reden is ... lees meer