Trefwoord:

   

  17-06-2021
  Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

  Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met ... lees meer

   

  17-06-2021
  Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

  Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in werking ... lees meer

   

  17-06-2021
  Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

  Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een ... lees meer

   

  17-06-2021
  Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

  Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, het ontslag op staande voet. De ... lees meer

   

  10-06-2021
  Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

  Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De ... lees meer

   

  10-06-2021
  Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

  De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie ... lees meer

   

  10-06-2021
  Startersregeling TVL

  De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is ... lees meer

   

  10-06-2021
  Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

  In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen ... lees meer

   

  03-06-2021
  Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

  De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen ... lees meer

   

  03-06-2021
  BIK vervalt met terugwerkende kracht

  De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ... lees meer

   

  03-06-2021
  TVL startende ondernemers

  Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag ... lees meer

   

  31-05-2021
  Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

  Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 ... lees meer