Trefwoord:

   

  05-12-2019
  Uitleg relatiebeding

  De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een ... lees meer

   

  05-12-2019
  Verbouwing kantoorpand tot appartementen

  Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de ... lees meer

   

  05-12-2019
  Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

  De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de ... lees meer

   

  28-11-2019
  Premiepercentages Zvw 2020 bekend

  De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. ... lees meer

   

  28-11-2019
  Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

  In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een ... lees meer

   

  28-11-2019
  Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

  Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps 2021 is de opvolger van de Wet ... lees meer

   

  21-11-2019
  Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

  Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije ... lees meer

   

  21-11-2019
  Premiepercentages en maximum premieloon 2020

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 ... lees meer

   

  21-11-2019
  Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

  De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De ... lees meer

   

  21-11-2019
  Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

  De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede ... lees meer

   

  21-11-2019
  Oude schuld volgt huis niet naar box 3

  De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De ... lees meer

   

  14-11-2019
  Transitievergoeding

  Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij ontslag niet pas als het ... lees meer