Trefwoord:

   

  15-06-2017
  Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

  De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het privégebruik van een ... lees meer

   

  15-06-2017
  Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

  Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare ... lees meer

   

  15-06-2017
  Nettoloon in rekening-courant

  Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is ... lees meer

   

  15-06-2017
  Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

  Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende ... lees meer

   

  08-06-2017
  Niet sluitende rittenregistraties

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het ... lees meer

   

  06-06-2017
  Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

  De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed ... lees meer

   

  02-06-2017
  Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

  De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. ... lees meer

   

  31-05-2017
  Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 ... lees meer

   

  31-05-2017
  Verkapte winstuitdeling

  De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Verkapte ... lees meer

   

  31-05-2017
  Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

  Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft. De wet ... lees meer

   

  24-05-2017
  Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

  Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt. Dat is een vorm van loon ... lees meer

   

  24-05-2017
  Ontslag op staande voet vernietigd

  Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden ... lees meer