Trefwoord:

   

  16-09-2021
  Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

  Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn ... lees meer

   

  16-09-2021
  Afschermen adresgegevens in Handelsregister

  De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het afschermen van de ... lees meer

   

  16-09-2021
  Levering slooppand of bouwterrein?

  De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering ... lees meer

   

  16-09-2021
  Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

  Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting ... lees meer

   

  09-09-2021
  Termijn aanvraag OVK verlengd

  De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Omdat ... lees meer

   

  09-09-2021
  Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

  Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom. ... lees meer

   

  09-09-2021
  Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

  Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een ... lees meer

   

  02-09-2021
  Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een ... lees meer

   

  02-09-2021
  Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

  De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling ... lees meer

   

  02-09-2021
  Einde generieke steun coronacrisis

  Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Het gaat om de regelingen NOW, TVL, Tozo ... lees meer

   

  02-09-2021
  Schenking schilderij in termijnen

  De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het inkomen in box 1 komen onder meer periodieke ... lees meer

   

  02-09-2021
  Terugvragen buitenlandse btw

  Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek ... lees meer