Trefwoord:

   

  03-08-2017
  Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

  De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen ... lees meer

   

  03-08-2017
  Toepassing reisaftrek

  Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar vervoer aflegt. De met openbaar vervoer afgelegde ... lees meer

   

  03-08-2017
  Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

  Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? ... lees meer

   

  27-07-2017
  Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

  De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor ... lees meer

   

  26-07-2017
  Gastouder kan ondernemer zijn

  Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de ... lees meer

   

  26-07-2017
  Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

  De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het ... lees meer

   

  26-07-2017
  Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

  Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn ... lees meer

   

  20-07-2017
  Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv

  Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de ... lees meer

   

  20-07-2017
  Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

  De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om ... lees meer

   

  20-07-2017
  Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

  De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste ... lees meer

   

  20-07-2017
  Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

  Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip ... lees meer

   

  13-07-2017
  Geen verlenging restschuldregeling

  In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat ... lees meer