04-01-2019
  Bedragen kindregelingen 2019

  Kinderbijslag
  Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

  Leeftijd kind Bedrag
  0 t/m 5 jaar € 219,97
  6 t/m 11 jaar € 267,10
  12 t/m 17 jaar   € 314,24


  Kinderopvang
  De maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2019 zijn als volgt:

  • dagopvang € 8,02;
  • buitenschoolse opvang € 6,89;
  • gastouderopvang € 6,15.

  Kindgebonden budget
  Voor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis.

  Aantal kinderen Inkomen tot € 20.941
  1 € 1.166
  2 € 2.155
  3 € 2.447
  4 € 2.739

  Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 292. Verder geldt een verhoging van het kindgebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 239 per jaar. De verhoging voor 16- en 17-jarigen is € 427 per jaar. Voor een alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 3.139. Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen in box 3 op 1 januari groter is dan € 114.776 voor een alleenstaande en € 145.136 voor partners. Bij een inkomen hoger dan € 20.941 daalt het kindgebonden budget met 6,75% van het meerdere inkomen.

  Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 04-01-2019

  Terug